APROPOS pracownia psychologiczna

Badania kierowców

Badania podstawowe:

  • kandydatów na kierowców
  • kandydatów na egzaminatorów i instruktorów

Badania kontrolne:

  • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • osób skierowanych przez lekarza
  • badania po kierowaniu w stanie nietrzeźwości
  • badania po przekroczeniu liczby 24 punktów karnych
  • badania powypadkowe
  • w ramach okresowych badań profilaktycznych badanie osób zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujących przewozy na potrzeby własne
  • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych
Szkolenia dla kierowców